40 dagen dank dag 14

02-03-2021

40 dagen dank dag 14

Voorwaar, God heeft naar mij geluisterd, Hij heeft acht geslagen op mijn luide gebed. 20Geloofd zij God, Die mijn gebed niet heeft afgewezen, en Zijn goedertierenheid mij niet heeft onthouden.

psalm 66:(16-)20

Ik wil graag vertellen waar ik dankbaar voor ben.

Mijn verhaal past bij de tekst uit psalm 66:16 -20

Komt, hoort, en ik wil vertellen, gij allen die God vreest, wat Hij gedaan heeft aan mijn ziel. 17 Nauwelijks had ik met mijn mond tot Hem geroepen, of er was een lofzang onder mijn tong. 18 Had ik onrecht beoogd in mijn hart, dan zou de Here niet hebben gehoord. 19 Voorwaar, God heeft gehoord, Hij heeft gelet op mijn luid gebed. 20 Geprezen zij God, die mijn gebed niet afwees, noch mij zijn goedertierenheid onthield.

Ik ben al heel lang een dochter van mijn Hemelse Vader. Ik heb al veel meegemaakt in mijn leven, maar door alles heen ben ik gegroeid in het vertrouwen dat ik onder alle omstandigheden mijn Hemelse Vader mag aanroepen. Hij hoort mij als ik ziek ben of in moeilijkheden met wat dan ook en ik mag rust en vrede vinden in mijn hart omdat ik weet dat mijn hemelse Vader bij mij is.

Ik heb 8 jaar in een rolstoel gezeten. Ik kon niet meer lopen en heb een week lang gehuild toen ik bedacht wat ik allemaal niet meer kon.

Ik heb God gevraagd, Waarom?

Hij antwoordde mij dat Hij mij zou genezen, dit gebeurde niet meteen, maar ik werd rustig in mijn hart. Het duurde 8 jaar voor ik genezen werd.

Maar ik ben genezen, precies zoals Hij beloofd heeft. Het zorgt ervoor dat ik volkomen vertrouwen heb in mijn Heer. Ik ervaar Zijn nabijheid en als ik ziek ben of in moeilijkheden, ga ik meteen naar mijn Vader. Hij is mijn grootste liefde. Een heerlijke relatie vol vrede, ik ken Hem in alles.

Amen

Doe je mee?

Deze 40 dagen stellen we samen met jou op! Pak een schriftje, je mobiel, maar schrijf het op! Heb je iets moois meegemaakt? Ook jouw stukje kan een dag van de 40 dagen worden! mail ons!

Wat staat er in je stukje?

  • Waar ben je vandaag dankbaar voor

  • Welke bijbeltekst past daarbij

  • heb je een foto erbij? Graag!


Mijn stukje:

Tot morgen!

Team Ladies