Ladies United Brain Detox 14 mei

07-05-2019

Lieve Lady

Op onze komende Ladies avond willen we verder onderzoeken welke dingen we tegen onszelf zeggen, wat we nodig hebben en welke gedachten God over ons heeft.

Een paar jaar geleden zijn we met een groep ladies bij Hillsong Colour in London geweest, waar Dr. Caroline Leaf sprak over 'Brain Detox'. Heel erg interessant om te zien hoe ons brein werkt.
Nu met de zomer in het zicht, willen we eigenlijk toch wel een beetje ons best doen er appetijtelijk uit te zien in bikini waarbij sommigen ook een soort 'detox' afslankkuur proberen. Het doel van zo'n kuur is om alle afvalstoffen uit ons eten en onze omgeving op te ruimen die niet zijn afgevoerd en ergens in ons lichaam een belemmering voor gezonde stoffen vormen. De gezonde stoffen kunnen niet optimaal opgenomen worden in ons lichaam waardoor de gezonde opbouwende vitamines en mineralen niet hun werk kunnen doen in ons lichaam.
Met ons brein is het eigenlijk net zo. Door de jaren heen zijn er allerlei gedachten en overtuigingen in ons brein opgeslagen. Sommige gedachten komen niet overeen met de waarheid en belemmeren ons, terwijl andere gedachten overeenkomen met de waarheid helpen om ons gezond te ontwikkelen.

Gods woord leert ons om dingen te bedenken die waar zijn, edel, rechtvaardig, zuiver, liefdevol en eervol, kortom alles wat deugdzaam is en lof verdient. (fillippenzen 4:8)

Soms zijn er allerlei dingen over je uitgesproken die niet overeenkomen met de waarheid, waardoor het heel lastig voor ons is om de waarheid over onszelf te bedenken en te geloven.

Hoe kunnen we dit veranderen?
We gaan kijken naar een stukje van onder andere Caroline Leaf waarin ze uitlegt hoe ons brein werkt. Daarna gaan we bekijken welke dingen we tegen onszelf zeggen, wat we nodig hebben en welke gedachten God over ons heeft. Ontzettend interessant!
Neem voor deze avond een foto van jou als klein meisje mee. Deze is niet voor publicatie maar om eventueel te gebruiken tijdens de lezing.


Lieve Lady:

Op deze en andere Ladies avonden willen we je nooit dwingen om mee te doen in een kringgesprek of groepje. We willen slechts de kans bieden om er met elkaar over door te praten of je vragen te stellen. Je bent altijd vrij om hier niet aan mee te doen als het even te dichtbij komt. Blijf niet weg maar luister mee naar de video, de verhalen en de liedjes.
We hopen dat je er iets mee kunt, dat je meer zult ervaren dat onze God van je houdt en hoe prachtig Hij je gemaakt heeft.
Wil je eens doorpraten of wil je gebed? We brengen je graag met iemand in contact.
Mail ons op ladiesunited@evangelischegemeente.nl.
Je kunt ook altijd op onze pagina www.ladiesunited.nl een gebedsvraag indienen.