Op weg naar Pinksteren

04-05-2021

Op weg naar Pinksteren. Waar ik me normaal gesproken voorbereid op een week keihard werken op de Pinksterconferentie van Opwekking, staart een lege agenda me nu aan. Rust. Ook wel eens lekker. Tijd om me voor te bereiden op het echte Pinksteren. Het feest van de komst van de Heilige Geest. 

Ik probeer te bedenken wanneer ik voor het eerst in aanraking kwam met de Heilige Geest. Ik denk dat ik 13 of 14 was. Ergens op een conferentie wandelde ik een seminar in over de Heilige Geest. Aan het eind werd er 'gezongen in de geest', of in ieder geval herinner ik me dat er mensen om me heen dat deden. Ik stotterde twee of drie woorden en werd helemaal overweldigd door de bewustwording dat God door mij heen sprak. Ik heb een hele tijd staan huilen, diep onder de indruk. Het duurde daarna nog zeker een jaar!! voor ik weer in tongen sprak of zong. We waren gelukkig deel van een gemeente vaar vaak en veel in tongen gesproken en gezongen werd, waardoor ik me er in mijn jonge jaren al aardig in heb kunnen oefenen. 

De ongelofelijke nabijheid van God die door mij heen Zijn lof zingt of die door een mens heen een ander mens bemoedigd ontroert me nog steeds. Ik doe het eigenlijk te weinig. Terwijl Hij altijd dichtbij is en klaarstaat om samen te genieten. 

Als ik dit schrijf, klinkt op de achtergrond (toevallig..) het lied "its your breathe in our lungs, so we pour out our praise; Great are you Lord'. (het is Uw adem in onze longen, dus we prijzen U: Groot bent U Heer)

All the earth will shout Your praise, our hearts will cry these bones will sing: Great are You Lord (De hele aarde zal zingen, onze harten zullen juichen, dorre beenderen zullen zingen: Groot bent U Heer)

Zijn adem in onze longen, ongelofelijk!!! Dan kun je niet anders dan lofzingen, prijzen, juichen, schreeuwen... en als je dan geen woorden meer hebt dan neemt Hij het over. 

Ik nodig je uit deze Pinksteren, om je voor te bereiden op Zijn adem in jouw longen, Zijn lied in jouw hart.

Doe je mee?

Wanneer ervaarde jij een bijzondere ontmoeting met de Heilige Geest? Of, wanneer werd jij voor het eerst gedoopt in de Heilige Geest met als gevolg spreken in klanktaal/ tongen? 

Deel je verhaal en maak anderen enthousiast voor Pinksteren!

Love to hear from you!! mail to ladiesunited@evangelischegemeente.nl

Carmen