Pinksteren

19-05-2021

Voor sommigen is Pinksteren slechts een extra lang weekend maar voor veel christenen is Pinksteren het feest van de uitstorting van de Heilige Geest. 

Wat moet ik met de Heilige Geest?

Vlak voordat Jezus de discipelen verlaat, belooft hij hen dat ze kracht zullen ontvangen. De discipelen vragen hem wanneer Hij het koninkrijk zal herstellen. Ze verwachten dat ze kracht zullen ontvangen om de vrede te herstellen en de Romeinen te verdrijven. Maar Jezus antwoord hen dat het aan de Vader is of en wanneer dat gaat gebeuren, maar dat zij kracht zullen ontvangen..... om Zijn getuige te zijn. Ze zullen dus niet kracht ontvangen om hun eigen plannetjes te verwezenlijken of hun eigen koninkrijkjes te bouwen, maar om Zijn boodschap uit te dragen. 

Als ze na een periode van gebed eindelijk de doop in de Heilige Geest ontvangen, is het eerste dat ze doen, direct de straat op om de boodschap te vertellen over de liefde van God. Ze vertellen over de wonderen die Hij deed, de tekenen en de liefde. Ze kunnen haast niet anders! 

Ze ontvangen de GAVE van de Heilige Geest waardoor de GAVEN van de Heilige Geest in hen zichtbaar worden. 

Gods gave wordt aan EEN IEDER gegeven, iedereen ontvangt iets dat laat zien Wie God is. Een bijzondere variëteit aan gaven. Het bijzondere vind ik altijd dat ons geloof nooit bedoeld is om voor onszelf te houden. Ook zo met deze gave(n). Elke gave is bedoeld om de gemeente op te bouwen en om getuige te zijn van Zijn koninkrijk:

Wijsheid: om raad te geven

Inzicht: om te begrijpen en uit te leggen

Geloof: toont ons vertrouwen in God in alles

Genezing: laat Zijn kracht zien

Wonderen: Laten Zijn macht zien

Profetie: om op te bouwen, te bemoedigen, 

Onderscheid: om te weten wat van God komt en wat niet

Klanktaal: ter opbouw van je relatie met God

Uitleg van Klanktaal: ter opbouw van de gemeente

Maar er is meer

Naast de Gave van de Heilige Geest ontvang je met de doop in of met de Heilige Geest, ook de vruchten van de Heilige geest. Waar aan de ene kant de gaven zijn bedoeld ter opbouw van de mensen om je heen, zijn aan de andere kant de vruchten van de Geest ter opbouw van jezelf (je omgeving geniet ervan mee...dat wel).

Is klanktaal ook voor mij?

Daar kan ik alleen al volmondig 'ja' op zeggen.

Lees de brieven van Paulus maar, bijvoorbeeld 1 cor 12,13 en 14. In 14:5 zegt hij zelfs :'ik zou willen dat u allen in klanktaal zou spreken..'. Een klanktaal spreken of zingen is vaak voor je eigen prive gebed, je spreekt de taal van God om intiemer met Hem te groeien. Als we in een groep gezamenlijk in klanktaal spreken of zingen, dan prijzen we Hem samen en is er meestal geen uitleg nodig. Dan genieten we van elkaar en van God. 

Ik weet nog dat ik vorig jaar in Caesarea was. Daar zaten we in de arena terwijl we Handelingen 10 lazen, over de Romeinse hoofdman die bezoek krijgt van Petrus. Op een bijzondere manier zijn deze mannen door God tot elkaar gebracht. Zodra Petrus begint te vertellen en uit te leggen wie Jezus was en wat Hij heeft gedaan, komt de Heilige Geest over allen in dat huis en HET GEVOLG is dat ze allemaal in klanktaal spreken. (als je ooit eens een korte uitleg van het evangelie paraat wilt hebben, kun je :37-43 uit je hoofd leren..). Het vanzelfsprekende gevolg van de doop in de Heilige Geest was dat ze God gingen loven en prijzen EN dat ze in klanktaal spraken! 

Terwijl ik daar zat in Caesarea, biggelden de tranen over mijn wangen. Ik was me er ineens heel bewust van dat hier het verhaal voor de heidenen begon. Heidenen, dan zijn wij! Op dit moment in de geschiedenis werd Gods verhaal voor de Joden ook het verhaal, de belofte voor ons! Op deze plek werd het werkelijkheid. 

Ik bid met Paulus en Petrus en al die anderen, dat ook jij deze pinkster beleving mag ervaren. In de stilte van je huis, tijdens een wandeling (of rondje rennen) in het bos, terwijl je meezingt met een worship cd.... Sta open voor de doop in de Heilige Geest en geniet ervan als Hij door jouw heen werkt. 

God laat zich niet tegenhouden door een lockdown of een avondklok. 

Het verhaal gaat door

Heel fijne Pinksteren!


Carmen