Blogjes voor Ladies

 

Jezus kwam dichterbij en zei tegen hen: Ik heb alle macht in de hemel en op aarde gekregen. Ga er daarom op uit alle volken tot mijn leerlingen te maken. Doop hen in de naam van de Vader en van de Zoon en de Heilige Geest. Leer hen altijd te doen wat ik u heb gezegd. (Het Boek)

Romans 14:19-21 So let's agree to use all our energy in getting along with each other. Help others with encouraging words; don't drag them down by finding fault

Allereerst vraag ik dat er voor alle mensen gebeden wordt, dat er smeekbeden, voorbeden en dankgebeden voor hen worden uitgesproken. Bid voor alle koningen en gezagsdragers, opdat we rustig en ongestoord kunnen leven, in alle vroomheid en waardigheid.

25-26 "If you decide for God, living a life of God-worship, it follows that you don't fuss about what's on the table at mealtimes or whether the clothes in your closet are in fashion. There is far more to your life than the food you put in your stomach, more to your outer appearance than the clothes you hang on your body. ...

Maria zei: "Ik prijs de Heer God. 47 En ik ben blij over God, mijn Redder, 48 omdat Hij zó goed geweest is voor mij, een gewone vrouw. Voortaan zullen alle volken zeggen dat God heerlijke dingen voor mij heeft gedaan.

Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in de rechte sporen om zijns naams wil. 4 Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij; uw stok en uw staf, die vertroosten mij.

Als iets er al is, hoef je er niet meer naar uit te kijken. Het is er immers al. Romeinen 8:24

maar de zevende dag is een rustdag, die gewijd is aan de HEER, uw God; dan mag u niet werken. Deuteronomium 5

Hebreeën 4: 8-11 waarvan vers 10: Wie door geloof die rust ervaart, rust uit van zijn eigen werk, net als God. ( het Boek)